Nový sběrný dvůr na Praze 5


Moderně vybavený sběrný dvůr je uzpůsobený pro všechny typy odpadu

Ve čtvrtek 1. 10. 2009 byl slavnostně zahájen provoz sběrného dvora v nově vybudovaných prostorách areálu služeb MČ Praha v 5 v ulici Klikatá v Jinonicích. Zahájení proběhlo za účasti zástupců MČ Praha 5, Magistrátu hl. m. Prahy a Pražských služeb. Sběrný dvůr přijímá všechny druhy odpadů, a to včetně nebezpečných látek jako jsou například barvy nebo staré baterie.

Nová videa

Další videa v sekci

Celý archiv