Prevence proti drogové závislosti i obrana proti šikaně ve školách


Projekt Duo není jen o boxu, ale hlavně o spojení různých sociálně odlišných skupin

Občanské sdružení Julius přišlo z novým projektem do ZŠ Kořenského, kde se zájemci mohou zapsat do hodin boxu. Program je zaměřen především na sportovní činnosti boxu a je určený dětem a mládeži. Zajímavosti zcela jistě je, že kurz je bezplatný.

Nová videa

Další videa v sekci

Celý archiv