Domov 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 2011

13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 2011

by RosalindaATelos

Poslední letošní zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 svolal starosta Radek Klíma na 13. prosince 2011. Hlavními body zasedání bylo rozpočtové provizorium pro rok 2012 a návrh na zavedení zón placeného parkování na vybraném území Prahy 5, který byl po dlouhé debatě nakonec schválen. Zóny placeného parkování se budou týkat hlavně centrální části Smíchova a části přilehlých k Plzeňské ulici. Zavedení těchto zón by MČ Praha 5 ráda stihla do konce léta 2012. K ostatním projednávaným bodům tradičně patřily prodeje bytových jednotek nebo změny ve výborech Zastupitelstva.