Domov Den zdraví 2014

Den zdraví 2014

by RosalindaATelos

tradiční preventivní a osvětová akce

V prostorách Úřadu MČ Praha 5 se dne 20.5. konala preventivní akce z názvem Den zdraví. Návštěvníkům tu byly nabízeny vyšetření na stanovení hladiny cholesterolu v krvi, měření krevního tlaku, stanovení indexu přiměřené tělesné hmotnosti (BMI index) a stanovení množství skrytého tuku v těle přístrojem Omron. Dále zde probíhalo odborné poradenství ve výživě, inspirace pro zdravý jídelníček- pyramida zdravé výživy a poradenství na odvykání kouření, úrazová problematika prevence alergií a prevence karcinomu prsu, poradenství v oblasti geriatrie a obezitologie.  Každý návštěvník navíc obdržel edukační zdravotně výchovné materiály.