Domov Den zdraví s Prahou 5

Den zdraví s Prahou 5

by RosalindaATelos

Den zdraví se uskuteční 28.5.2008 v prostorách dvorany Úřadu MČ Praha 5 a návštěvníci si mohli nechat zdarma udělat zdravotnické úkony jako stanovení hladiny cholesterolu v krvi, měření krevního tlaku nebo měření množství tělesného tuku v organizmu.

Den zdraví pořádaný Městskou částí Praha 5 a Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci s farmaceutickou firmou Pfizer dále nabízel výživové poradenství, poradnu odvykání kouření, informace o prevenci HIV/AIDS a ostatních sexuálně přenosných onemocnění, prevenci nádorového onemocnění prsu u žen a zdravotně-osvětové materiály.