Domov Diskuse o Prokopském a Dalejském údolí

Diskuse o Prokopském a Dalejském údolí

by RosalindaATelos

První neformální diskuse o ovlivnění budoucnosti přírodního parku

Výbor pro životní prostředí zastupitelstva Městské části Praha 5 a nové sdružení „Přátelé Prokopského údolí“ uspořádali v prostorách Radnice Prahy 5 dne 20. prosince  první neformální diskusi o ovlivnění udržitelné budoucnosti přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí.  Cílem semináře bylo představit s odborníky silné a slabé stránky ochrany přírodního parku, rizika  tlaku na osídlování tohoto území, příležitosti přírodního parku a jeho okolí pro šetrnou  a dostupnou “vnitroměstskou” rekreaci.