Domov I učitelé základních škol se stále vzdělávají

I učitelé základních škol se stále vzdělávají

by RosalindaATelos

Sympozium se zaměřením na oblast ICT

Cílem sympozia pro učitele se zaměřením na oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) a učitele, kteří chtějí využívat ICT ve své práci bylo podpořit učitele tak, aby žáci ZŠ byli konkurenceschopní při soutěžích i při přijímacích řízení na střední školy, posílit kompetence vyučujících v oblasti ICT i dalších učitelů a také podnítit diskusi učitelů o vzdělávání v oblasti ICT. Sympozium se konalo na půdě Smíchovské střední průmyslové školy za přítomnosti PaeDr. Dagmar Drmotové a zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita.