Domov Zápisy dětí do základních škol v roce 2012

Zápisy dětí do základních škol v roce 2012

by RosalindaATelos

Zápisy dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2012/2013

Praha 5 v současné době zřizuje 13 základních škol, z nichž všechny nabízejí rozšířenou výuku cizích jazyků. Angličtinu se děti učí od první třídy a druhý cizí jazyk potom od 3. či 5.ročníku. Zápis probíhá individuálním pohovorem mezi učitelkou a budoucím školákem, kdy se učitelé snaží vysledovat vlohy a nadání dětí. Redakce TVP5  přeje všem budoucím školákům mnoho úspěchů v následujících letech ve školních lavicích.